Benchmarking/benchlearning er omdrejningspunkter

  

Benchmarking kan defineres ved
  • at måle sin egen organisation op imod andre for dermed at kunne sammenligne præstationer, styrker og svagheder
  • at identificere metoder, processer, produkter og services, der er bedre eller anderledes i andre organisationer
  • at lære af disse organisationers erfaring og fremgangsmåde
  • Herfra min verden går

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Formål med benchmarking er
  • at øge kvalitets- og effektivitetsniveauet, så organisationer kan komme nærmere "best practice", som er det bedst opnåelige i forhold til egne muligheder og i forhold til andre organisationers præstationer
  • at blive bedst på de strategisk mest vigtige områder - og ikke på alle områder
Smart Gallery by Gestin de redes sociales