Eksempler på konsulentydelser

På mange af vores møder i ESB-netværket lægges der op til gensidig kollegial inspiration og videndeling og tit bliver det efterlyst ”hvordan gør vi dette og hint?” og/eller ”Er der nogle, som kan hjælpe med det og det?”. De forskellige emner, som bringes på bane, er som regel inden for nedenstående hovedområder:

 •  Organisering af kvalitetsarbejdet – opbygning af model og processer
 •  Selvevalueringsprocesser – valg af model og hvordan skal processen gennemføres
 • Tilfredshedsundersøgelser og benchlearning – hvordan data bruges til forbedringsprocesser
 • Evalueringskultur – hvilke ledelsesformer, værktøjer og metoder kan anvendes i samarbejde med medarbejderne, til at skabe de nødvendige forandringer i såvel organisationen som i undervisningen

  Inden for bl.a. disse områder vil der være muligheder for at tilbyde konsulentydelser af vidt forskelligkarakter – alt efter behovet hos institutionen.

Model for konsulentydelser 

 • Interesserede institutioner er velkomne til at kontakte ESB-sekretariatet, som efterfølgende vil sikre, at en konsulent kontakter den pågældende institution, og evt. aftaler et uforpligtende møde, hvor institutionens ønsker drøftes, og hvor der indgås aftaler om de næste faser.
 • Såfremt det ønskes, sikrer konsulenten, at der udarbejdes og fremsendes et tilbud om konsulentydelserne.
 •  Hvis tilbuddet accepteres af institution og konsulent planlægges den konkrete tids- og handlingsplan, og der udarbejdes en kontrakt inden konsulentydelsen påbegyndes.
 • Et konsulentsamarbejde afsluttes med en evaluering, og formen for denne aftales i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af kontrakt. 
Priser

Som ovenfor nævnt betaler institutionen ikke for det indledende møde og tilbudsgivningen

ESB-styregruppen har vedtaget følgende prisniveau for ESB-netværkets konsulentydelser:

 • Konsulenttimer honoreres med kr. 1.000,- pr. time (ekskl. moms) - (inkl. konsulentens transporttid)
 • Kørsel honoreres efter statens højeste takst + evt. broafgift
 • Andre aftalte afholdelses- og transportudgifter efter regning

Konsulentydelser

Aila Hargbøl er tilknyttet som ESB-netværkets faste konsulent og vi har endvidere mulighed for at tilknytte ad hoc konsulenter i forhold en given opgave/projekt.

 

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales