ESB-netværkets idegrundlag:

ESB-netværket skal bistå medlemmerne med at udvikle og virkeliggøre en evalueringskultur på den enkelte institution og institutionerne imellem.

ESB-netværket samarbejder om:

Tilfredshedsundersøgelser – såvel videreudvikling af koncepter som aktivitetsgennemførelser.

Sammen med institutionerne udvikler vi:

Ledelsesværktøjer/-processer som kan styrke uddannelsesledelsens muligheder for en systematisk udvikling og virkeliggørelse af den strategisk fastlagte evalueringskultur.

Metoder/værktøjer til på afdelingsniveau at få sat fokus på kvalitetsprocesser, resultatdokumentation og kvalitetsforbedringsaktiviteter.

Ledernetværk som kan støtte uddannelsesledelserne i deres funktioner/ opgaver inden for kvalitetsudviklingen og opbygningen af evalueringskulturer.

Udviklingsprojekter af forskellig art, der sætter fokus på såvel den nødvendige videreudvikling af koncepter/metoder som udvikling af nye områder, der kan styrke udbygningen af institutionernes evalueringskultur.

ESB-netværket tilbyder:

Konsulentbistand til ”nye” skoler vedr. implementering af forskellige kvalitetsaktiviteter/-processer.

Medlemsmøder af mere organisatorisk karakter, hvor der sættes fokus på aktuelle emner - f.eks. drøftelse af krav til og udarbejdelse af kommende ressourceregnskab m.m.

Kurser/seminarer vedr. aktuelle emner.

Erfamøder hvor bl.a. fælles refleksion over opnåede resultater kan bidrage til udarbejdelse af kvalitetsforbedringsaktiviteter.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales